Skatteverket får tilläggsuppdrag om ränteavdrag i bl.a. kommunala bolag

Skatteverket har idag lämnat en delrapport utifrån sin kartläggning och analys av skatteplanering inom välfärdssektorn. Redan igår gav regeringen Skatteverket i tilläggsuppdrag att särskilt granska skatteplanering där t.ex. kommuner eller investmentföretag är involverade.

Skatteverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering i företag som anses vara i intressegemenskap med svenska juridiska personer som är helt eller delvis skattebefriade.

Skatteverket ska särskilt granska skatteplanering med ränteavdrag för företag som är i intressegemenskap med t.ex. kommuner eller investmentföretag. Uppdraget omfattar också att särskilt granska sådana företag.

Kartläggningen och analysen avseende skatteplanering med ränteavdrag ska redovisas till Finansdepartementet senast den 31 augusti i år. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2013.

Mika Persson

Läs mer på regeringens hemsida

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57