HFD fastställer förhandsbesked om avräkning av utländsk skatt

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked fastställt att inrullade underskott från tidigare år inte ska anses som en sådan kostnadspost som ska reducera den utländska inkomsten vid beräkningen av spärrbelopp enligt avräkningslagen.

Vi har beskrivit frågeställningen tidigare på Skattenätet (se vår artikel Hantering av inrullade underskott vid avräkning).

Kommentar

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin bedömning av hur inrullade underskott ska behandlas vid spärrbeloppsberäkningen. Med anledning av utgången i domen väntar vi oss att Skatteverket ändrar sitt ställningstagande i enlighet med domstolens avgörande.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 1062-11)