Förslag från kommissionen ska minska kostnader för biluthyrningsföretag

Enligt förslag från Europeiska kommissionen från den 4 april 2012 ska det bli lättare för privatpersoner och företag att flytta med sig sin bil till annat EU-land. Vidare ska det inte längre vara ett krav att bilen omregistreras i annat EU-land, om man vistats i det nya landet under en längre tid. Det ska i stället vara tillräckligt att bilen är registrerad i ett EU-land.

Att registrera om sin bil i annat EU-land är både kostsamt och tidskrävande. Det kostar ungefär 400 euro för en nyregistrering. Förslaget innebär också att den som kör en firmabil för vilken arbetsgivaren är registrerad ägare, och dagligen passerar en gräns till ett annat EU-land för att nå sitt arbete, inte nödvändigtvis behöver registreras som ägare av bilen.

Om Europaparlamentet antar förslaget innebär det att:

  • den som befinner sig i annat EU-land längre delar av året inte behöver registrera om sin bil.
  • den som flyttar permanent ska ha sex månader på sig i det nya landet att registrera om sin bil,
  • den som köper begagnad bil i annat EU-land ska inte ställas inför ytterligare kontroller eller krånglig administration,
  • den som använder firmabil men är bosatt i annat EU-land än i det där företaget är verksamt behöver inte längre registrera bilen i sitt hemland,
  • biluthyrningsföretag kan enkelt flytta bilar mellan EU-länder beroende på säsong utan att bilarna behöver omregistreras,
  • berörda myndigheter kommer kunna öka sitt samarbete mellan medlemsländerna så att stulna bilar lättare kan spåras. Det ska inte gå att registrera en stulen bil i annat EU-land.

Syftet med de nya reglerna är att kostnaderna för främst biluthyrningsföretagen ska minska genom att de kan använda sin bilpark mera flexibelt. De bilar som används i Alperna på vintern ska kunna brukas vid havet på sommaren. Här igenom ska prisnivån på hyra av bil inom EU reduceras.

Företag som bedriver yrkesmässig trafik ska inte heller behöva registrera om sina fordon i andra EU-länder. Det ska räcka med att fordonen redan är registrerade i det land där företaget har sitt huvudkontor (förutsatt att det är ett EU-land).

Går förslaget igenom kommer det att verkställas under 2014.

Zoran Dimoski

Länkt till Europeiska kommissionen

Kontakt
Zoran Dimoski
08-520 592 60