Samordningsförbund får rätt till ersättning för moms

I en proposition från den 29 mars 2012 föreslås att samordningsförbund som driver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha rätt att få ersättning för moms från det särskilda ersättningssystem som nu gäller för kommuner, landsting och kommunalförbund.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012 men kommer att gälla retroaktivt från den 1 januari 2010. Skälet till den generösa retroaktiviteten är att lagstiftarens avsikt redan från början varit att samordningsförbunden skulle omfattas av ersättningsmöjligheten. Skatteverket tillämpade dessutom lagstiftningen på det sättet fram till 2011, då man ändrade inställning.

I propositionen ingår även en förändring vad gäller frivillig skattskyldighet. Ett krav för att en fastighetsägare eller hyresgäst ska få registrera uthyrningen är att deras hyresgäst bedriver momspliktig verksamhet i den hyrda lokalen. I en specialbestämmelse ges även möjlighet att registrera uthyrningen trots att hyresgästen är en kommun, kommunalförbund eller staten som inte driver momspliktig verksamhet i lokalen. Nu kommer även uthyrning till samordningsförbund att omfattas av samma möjlighet till registrering.

Lena Josefsson

Läs mer på regeringens hemsida.