Översyn av beskattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer

Regeringen har beslutat att tillsätta en kommitté med uppdrag att göra en översyn av beskattningen av bostäder som upplåts med hyresrätt, bostadsrätt i oäkta bostadsföretag eller kooperativ hyresrätt. Enligt kommittédirektivet är syftet med översynen att analysera skattereglernas effekt på boende i dessa upplåtelseformer.

Kommittén ska:

  • ge förslag till förbättringar av hyresrättens skattemässiga ställning i syfte att öka utbudet av hyresbostäder,
  • analysera om reglerna om skattereduktion för ROT-arbete bör utvidgas till att i viss utsträckning gälla hyresrätter,
  • bedöma om det är lämpligt att kooperativa hyresrättsföreningar beskattas enligt olika regler och om de bör betala stämpelskatt vid förvärv av fast egendom enligt samma skattesats som gäller för bostadsrättsföreningar,
  • lämna förslag till en lättnad i beskattningen för medlemmar i oäkta bostadsföretag, och
  • analysera skattereglerna för privatpersoners upplåtelse av egen bostad.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2013.

Läs mer på regeringen hemsida

 

Annika Arnström och Anders Rejdnell