Regeringen föreslår sänkt bolagsskatt

Regeringen presenterade idag en promemoria i samband med den ekonomiska vårpropositionen, i vilken de öppnar för en sänkning av bolagsskatten i Sverige.

Regeringen anger som skäl för en sänkning av bolagsskattesatsen den betydelse som bolagsbeskattningen har för investeringar, tillväxt samt sysselsättning i Sverige. Regeringen anger även den förväntade ökade skattebelastningen för bolagssektorn i samband med den föreslagna utvidgningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna vilket ger ett utrymme för att sänka bolagsskattesatsen.

Regeringen anger inte i vilken omfattning en sänkning kommer att ske utan att detta blir beroende av dels den slutliga utformningen av förslaget om utvidgade ränteavdragsbegränsningar, dels de bedömningar som regeringen kommer att göra av de ekonomiska läget i övrigt i samband med det slutliga arbetet med budgetpropositionen efter sommaren 2012. Regeringen anger dock i sin promemoria att förslaget för en sänkt bolagsskatt i nuläget är en sänkning med 1 procentenhet från nuvarande bolagsskattesats om 26,3% till en bolagsskattesats om 25,3%.

Den lägre skattesatsen föreslås tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari 2013 eller därefter.

Helena Norén

 

Kontakt
Helena Norén
08-520 596  87