Förändringar av ROT- och RUT-avdrag?

Riksdagen vill avskaffa möjligheten till skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten som utförs utomlands.

Enligt dagens regler är det möjligt att få skattereduktion för vissa arbeten som utförs på fastigheter som ligger utomlands. ROT- och RUT-avdrag gäller således i vissa fall även för fastigheter som inte ligger i Sverige, där arbete utförs av näringsidkare som inte är skattskyldiga i Sverige.

Riksdagen vill nu avskaffa denna möjlighet och har gjort ett tillkännagivande till regeringen. Riksdagen anser att frågan bör utredas, bl.a. med beaktande av hur andra EU-länder hanterar frågan.

Anledningen till den föreslagna förändringen är att avsikten med ROT- och RUT-avdragen har varit att stimulera och skapa arbeten inom Sverige, vilket inte blir fallet när skattereduktionen avser kostnader för arbete som utförs i andra länder.

Riksdagen vill att regeringen arbetar skyndsamt med utredningen och vi får säkert tillfälle att återkomma i frågan.

Stefan Thelander