Köp av bostadsrätt gav inte väsentlig anknytning

Köp av bostadsrättslägenhet för fritidsändamål ger inte väsentlig anknytning till Sverige då den förvärvas av svenska medborgare som flyttat från Sverige och inte haft väsentlig anknytning till Sverige efter flytten.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked (dnr 107-11/D) meddelat att ett par som är svenska medborgare och inte längre har väsentlig anknytning till Sverige kan förvärva en bostadsrätt avsedd för fritidsändamål utan att bli obegränsat skattskyldiga i Sverige endast på grund av förvärvet.

Personerna är svenska medborgare bosatta i ett annat land. De hade avyttrat sin permanenta bostad i Sverige, sitt fritidshus och samtliga tillgångar i ett av maken helägt bolag i Sverige. De hade därefter inte väsentlig anknytning till Sverige. Paret överväger att förvärva en bostadsrätt i Stockholm avsedd för fritidsändamål. Bostadsrätten ska användas av paret under 2 till 4 månader om året; resterande tid skulle de vistas i det land där de är bosatta.

Enligt praxis medför inte enbart ett förvärv av en bostad avsedd för fritidsändamål väsentlig anknytning till Sverige. Personerna kunde därmed förvärva bostadsrätten utan att bli obegränsat skattskyldiga i Sverige enligt förhandsavgörandet från Skatterättsnämnden.

Anna af Donner