Nytt finskt projekt medför ökat fokus på multinationella företag

Den finska skatteförvaltningen har startat ett projekt som avser att centralisera myndighetens internprissättningskompetens till en enda enhet. Projektet förväntas leda till en djupare kontroll av företags internprissättning och att fler ömsesidiga överenskommelser och prissättningsbesked (s.k. advance pricing arrangements) godkänns.

Det främsta syftet med projektet är att motverka att multinationella företag använder sig av komplicerade kommersiella modeller i syfte att undvika skatt. Projektet är även ämnat att öka specialistkunskapen, åstadkomma bättre och mer konsekventa skattebedömningar och skapa en central bas för förhandlingar av ömsesidiga överenskommelser och prissättningsbesked.

Projektet kommer enligt den finska skatteförvaltningen att medföra att dess skatteexperter utvecklar kompetensen inom detta särskilt svåra beskattningsområde vilket kommer att leda till mer enhetliga och högkvalitativa beslut i internprissättningsfrågor. Företagen som blir föremål för revision kommer att väljas ut mer noggrant genom en centraliserad riskanalys som omfattar alla relevanta företag och fokuserar på de viktigaste riskerna. Eftersom fokus ligger på högriskärenden kan fler ömsesidiga överenskommelser och prissättningsbeskeds-förhandlingar väntas i framtiden.

Kommentar

Projektet följer den internationella trenden att centralisera internprissättningskompetens till en enhet och kommer troligtvis att leda till fler granskningar och fler ömsesidiga överenskommelser och prissättningsbesked. Målet är att minska gapet som orsakats av internprissättningsmanipulation och försäkra bättre vägledning och assistans för de skattskyldiga, som skulle erhålla sammanhängande och överskådlig behandling i internprissättningsrelaterade skattefrågor. Det nya projektet förväntas även öka skatteintäkterna under kommande år.

Olov Persson

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48