HFD fastställer förhandsbesked om landningsbanor

HFD fastställer ett förhandsbesked där landningsbanor ansågs utgöra markanläggningar och inte markinventarier. Klassificeringen får betydelse för bolagets möjlighet till skattemässiga avskrivningar.

Den 24 oktober 2011 skrev vi om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där landningsbanor ansågs utgöra markanläggningar och inte markinventarier. Nu har frågan prövats i Högsta förvaltningsdomstolen som fastställer Skatterättsnämndens avgörande.

Läs mer här