Skatteverket skärper granskningen

Under 2012 kommer Skatteverket att öka kontrollen av företag inom kontanthandeln. Skatteverket satsar även på att arbeta förebyggande med företag som har avstått från externrevisor.

Skatteverket planerar att genomföra 20 000 kontrollbesök under året samt att mer noggrant utreda 90 procent av de företag som fått minst två kontrollavgifter. En kontrollavgift kan tas ut om exempelvis kassaregister saknas, belopp inte slås in eller kunden inte erbjuds kvitto.
 
— Den fördjupade granskningen inom kontanthandeln är ett led i vårt arbete för att stödja schysst konkurrens och minska fusk. Det är en viktig förutsättning för att de seriösa företagen ska kunna bedriva sin verksamhet, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Höjd målsättning för förebyggande arbete mot nya företag

Skatteverket satsar särskilt på att nå företag som har valt bort externrevisor för att informera och se till att underlag till deklarationen blir korrekta. Skatteverket ska även kontakta 35 procent av alla nya företag i syfte att se till så att det blir rätt från början.
 
Fler och fler utländska företag etablerar sig i Sverige. Under året kommer Skatteverket granska utländska företags verksamhet i Sverige med särskilt fokus bland annat på underentreprenörer och tjänsteföretag från andra länder samt distanshandel.