Granskning av reglerna för F-skattsedel

Reglerna om F-skatt ändrades 2009, b.la. för att uppdragstagare lättare skulle kunna få F-skattsedel utan att ha flera uppdragsgivare. Socialdemokraterna anser att detta har öppnat för arbetsgivare att tvinga anställda att bli företagare och kräver därför att de nya reglerna utreds.

Skatteutskottets vice ordförande Jennie Nilsson (S) säger till TT att kravet inte är att de gamla reglerna med minst två arbetsgivare ska återinföras för rätt till F-skattsedel.

“Vi vill först och främst att regeringen utvärderar vad som hänt med de nya reglerna. Vi får signaler från fackliga organisationer att arbetsgivare missbrukar F-skattsedeln för att kringgå anställningstryggheten och i vissa fall även för att pressa ned lönerna “, säger hon.

Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow (M) säger till TT att regeringen sagt att reformen ska utvärderas ur ett skatteuppbördsperspektiv. Däremot är han mer tveksam till uppgifterna om missbruk.

“Jag vet inte vad Socialdemokraterna har för underlag för de uppgifterna. Vi har inte fått några sådana uppgifter från ansvariga myndigheter. Men finns det ett sådant underlag så ska vi naturligtvis lyssna på det i skatteutskottet”, säger von Sydow.

Frågan om utredning avgörs i mitten av mars.