Behövs fyllnadsinbetalning till skattekontot?

För att undvika kostnadsränta på eventuell tillkommande skatt utöver den preliminära debiteringen bör en extra inbetalning göras senast den 13 februari 2012. För företag med brutet räkenskapsår ändras de tidpunkter som styr beräkningen av kostnadsränta. Tänk därför på att betala in skatten i tid.

Fyllnadsinbetalning av skatt avseende 2012 års taxering

Privatpersoner och bolag som räknar med att få en restskatt i samband med 2012 års taxering bör överväga att betala in skatten så snart som möjligt. Från och med den 13 februari påförs en ränta på skatt som är hänförlig till inkomster under 2011 och som inte inbetalats till Skatteverket.

Tänk dock på att räntan som påförs är skattekontots basränta som i dagsläget är förhållandevis låg. Bolag kan jämföra med en alternativ avkastningsränta på 1,69 procent (1,25 / 0,737) så länge basräntan är 1 procent. Privatpersoner kan jämföra med en alternativ avkastningsränta på 1,79 procent (1,25 / 0,7). Notera dock att basräntan kan ändras.

Nya datum för bolag med brutet räkenskapsår

I samband med att den nya skatteförfarandelagen träder i kraft ändras ränteberäkningen för företag som har brutet räkenskapsår. Istället för att baseras på kalenderår så följer preliminärskatten och ränteberäkningen bolagets beskattningsår (som normalt sett är detsamma som bolagets räkenskapsår).

Kostnadsränta för bolag med brutet räkenskapsår beräknas på den del av skatten som inte betalats till Skatteverket före den 13 i andra månaden efter beskattningsårets utgång.

Följande exempel illustrerar.

Ett bolag har brutet räkenskapsår som löper fr.o.m. maj 2011 t.o.m. april 2012. Bolaget får en preliminärskattsedel för 2012 som visar preliminärdebiteringar från januari till maj 2012.

Eftersom bolagets beskattningsår avslutas den 30 april måste en inbetalning göras senast den 13 juni 2012 för att undvika restskatt i samband med 2013 års taxering.

I vissa fall har bolag med brutet räkenskapsår fått en väsentligt lägre preliminärskatt för 2012, eftersom preliminärskattsedeln enbart är beräknad för en del av året fram till beskattningsårets slut. Då den preliminära skatten i dessa fall troligtvis är lägre än beräknad slutlig skatt kommer bolaget att få en restskatt i samband med 2013 års taxering.

Kommentar

Om du räknar med att få en restskatt under 2012 så fundera på hur du förvaltar ditt kapital och om det kan vara värt att göra en inbetalning redan nu. Har ditt bolag brutet räkenskapsår så föreslår vi att du gör en extra kontroll av hur debiteringen ser ut under 2012 och funderar på om det är värt att göra en fyllnadsinbetalning alternativt ansöka hos Skatteverket om ny debitering. Om du ska göra en fyllnadsinbetalning så stäm gärna av med oss vilket datum som gäller i just ditt fall.

Markus Thaler och Maria Pettersson

 

Kontakt
Markus Thaler
070-392 17 09