Nytt år – vad behöver du tänka på?

Vi har lämnat 2011 bakom oss och som företagare är det en del att tänka på i början av ett nytt kalenderår.

Som en hjälp har vi sammanställt en lista med datum som är viktiga att komma ihåg under början av det nya året.
Viktiga datum januari 2011–februari 2012

JANUARI

17 januari
Senast den 17 januari ska du ha skattedeklarerat december månads löner och november månads moms. Detta gäller om ditt bolag har momspliktig omsättning på upp till 40 miljoner. För bolag med momspliktig omsättning på över 40 miljoner gäller i stället den 26 januari.

20 januari
Senast den 20 januari ska du ha lämnat in den periodiska sammanställningen för december och fjärde kvartalet 2011 om du redovisar detta på pappersblankett.

25 januari
Senast den 25 januari ska du ha lämnat in den periodiska sammanställningen för december och fjärde kvartalet 2011 om du redovisar detta elektroniskt.

31 januari
Senast den 31 januari ska du ha lämnat kontrolluppgifter för 2011 till Skatteverket.

31 januari
Den 31 januari är sista dag att lämna löneuppgifter till FORA.

31 januari
Den 31 januari är den sista dag som du kan begära utbetalning för utfört husarbete enligt fakturamodellen som du betalat under 2011.

FEBRUARI

13 februari
Den 13 februari är sista dag för extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta. Detta gäller om du räknar med ett underskott av slutgiltig skatt på mer än 20 000 kronor. Räknar du med ett underskott av slutgiltig skatt på mindre än 20 000 kronor är det i stället den 2 maj som är sista dag.

13 februari
Senast den 13 februari ska du ha skattedeklarerat januari månads löner och december månads moms alternativt momsen för oktober–december (om du har tremånadersmoms). För bolag med momspliktig omsättning på över 40 miljoner gäller i stället den 27 februari.

20 februari
Senast den 20 februari ska du ha lämnat in den periodiska sammanställningen för december och fjärde kvartalet 2011 om du redovisar detta på pappersblankett.

27 februari
Senast den 27 februari ska du ha lämnat in den periodiska sammanställningen för december och kvartal 4 om du redovisar detta elektroniskt.