Skattefri aktiegåva till anställda vid generationsskifte

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att en överlåtelse av aktier till anställda i företaget inte ska utgöra skattepliktig inkomst för mottagarna.

Ägaren till ett verksamhetsdrivande bolag avser att gå i pension och planerar därför att skänka sina aktier i bolaget till de anställda. Två av dessa anställda – ett barn till ägaren och en person som inte hör till ägarens familj – har frågat Skatterättsnämnden om gåvan av aktier kan utlösa inkomstbeskattning för dem. Som anställda har de båda sökanden haft marknadsmässiga månadslöner.

Ägaren har ytterligare barn, som dock inte ska kompenseras för den gåva som det anställda syskonet kommer att erhålla. Avsikten med gåvan är att företaget ska leva vidare och det är inte släktskapet med ägaren som är avgörande.

Skatterättsnämnden anser att gåvan inte ska föranleda inkomstbeskattning för mottagarna, då avsikten med gåvorna i all väsentlig mening är ett generationsskifte.

Förhandsbeskedet (dnr 50-11/D) meddelades av Skatterättsnämnden den 29 november 2011.

Kommentar

När en anställd får en gåva från bolagets ägare kan detta anses vara en skattepliktig ersättning (lön) för utfört arbete. I det ovan refererade förhandsbeskedet påtalar Skatterättsnämnden att överlåtelsen har sin grund i ett generationsskifte, vilket synes vara av avgörande betydelse för nämndens slutsats. Man bör ändå alltid iaktta försiktighet med gåvor till anställda, t.ex. när det gäller aktier i företaget.

Stefan Thelander

 

Läs förhandsbeskedet här.