Skatt på tobak – nya skattesatser för 2012

2012 års skattesatser för tobaksvaror har fastställts. De nya skattesatserna innebär en höjning av tobaksskatten med över 10 procent jämfört med 2011.

Skatten på tobak för nedanstående tobaksvaror ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2012.

Cigaretter

  1 kr och 40 öre per styck + 1 procent av detaljhandelspriset

Cigarrer och cigariller

  1 kr och 24 öre per styck

Röktobak   

  1 718 kr per kg

Snus

  382 kr per kg

Tuggtobak

  444 kr per kg

 

 

 

 

 

Kommentar

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår. Vid omräkningen ska regeringen använda ett jämförelsetal som är knutet till det allmänna prisläget. För 2012 års skattesatser innebär det en jämförelse av det allmänna prisläget i juni 2011 med läget i juni 2010.

Royne Schiess och Anders Edlund

 

Kontakt
Royne Schiess
070-318 92 39