Låg skatt på investeringssparkonto

Regeringen kommer vid årsskiftet att införa den nya sparformen investeringssparkonto. Skatten på den nya sparformen bedöms bli rekordlåg.

Investeringssparkonto är en frivillig sparform som införs för att underlätta för konsumenter att spara i fonder, aktier och optioner utan att behöva redovisa varje enskild affär i deklarationen.

Investeringssparkonto kommer att beskattas med en schablonskatt på kapitalunderlaget, dvs. det genomsnittliga värdet av tillgångarna på kontot vid fyra mättillfällen under året. Underlaget multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret och resultatet beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital.

Eftersom statslåneräntan just nu är den näst lägsta sedan 1986, kommer den genomsnittliga skatten på kapitalunderlaget för 2012 att bli 0,495 procent.

Kristina Palmqvist och  Erik Renman

Kontakt
Kristina Palmquist

08-520 594 23

 

Kontakt
Erik Renman
08-520 587 56