Skatt på energi – nya skattesatser för 2012

Regeringen har fastställt 2012 års skattesatser för energi- och koldioxidskatt på bränsle och elkraft. De nya skattesatserna avviker inte från förslaget i höstens budgetproposition.

Energiskatt på elkraft

Energiskatt för norra Sverige: 19,2 öre per kWh, dvs. en höjning med 0,5 öre (jämfört med dagens 18,7 öre per kWh).

Energiskatt för övriga Sverige: 29 öre per kWh, dvs. en höjning med 0,7 öre (jämfört med dagens 28,3 öre per kWh).

 

Energi- och koldioxidskatt på bensin, diesel och eldningsolja

Bensin (energi- och koldioxidskatt): 5,65 kr per liter, dvs. en höjning med 15 öre per liter (jämfört med dagens 5,50 kr per liter).

Diesel Mk1 (energi- och koldioxidskatt): 4 666 kr per m³, dvs. en höjning med 12,5 öre per liter (jämfört med dagens 4 541 kr per m³).

Eldningsolja(energi- och koldioxidskatt): 3 919 kr per m³, dvs. en höjning med 105 kr per m³ (jämfört med dagens 3 814 kr per m³).

Kommentar

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår. Vid omräkningen ska Regeringen använda ett jämförelsetal som är knutet till det allmänna prisläget. För 2012 års skattesatser innebär det en jämförelse av det allmänna prisläget i juni 2011 jämfört med juni 2010.

Kontakt
Royne Schiess
070-318 92 39