Befrielse från svensk moms vid försäljning av appar

Som uppmärksammats i media under hösten riskerar svenska app-tillverkare att belastas med dubbel moms. För att minska risken för dubbelbeskattning har Skatteverket nu publicerat en s.k. tillämpningsinformation som innebär att svensk moms inte ska påföras i vissa fall vid försäljning av appar.

Som uppmärksammats i media under hösten riskerar svenska app-tillverkare att belastas med dubbel moms. Bakgrunden till att det kan uppstå dubbelbeskattning är att medlemsländerna inom EU har olika syn på vem som ska anses vara leverantörer av appen;

–       app-tillverkaren, eller

–       både app-tillverkaren och den marknadsplats där appen säljs (t.ex. iTunes).

Skatteverket har en annan syn på rättsläget än exempelvis skattemyndigheten i Luxemburg där flera av marknadsplatserna är etablerade. Det har inneburit att appar som säljs av svenska bolag har belastats med moms två gånger.

Den 28 november 2011 publicerade Skatteverket en s.k. tillämpningsinformation där verket uttalar att svensk moms inte ska påföras vid app-försäljning i vissa fall. För att svensk moms inte ska påföras krävs att:

–       den svenska näringsidkaren omsätter appar till en privatperson inom EU via en marknadsplats som drivs av en utländsk näringsidkare, och

–       den utländska näringsidkaren är momspliktig för motsvarande omsättning i det EU-land där den utländska näringsidkaren är etablerad.

I Skatteverkets tillämpningsinformation framgår inte hur befrielse från svensk moms ska gå till i praktiken. Det framgår heller inte om det är Skatteverket som inhämtar informationen från andra EU-länders skattemyndigheter om att appen är momspliktig i ett annat land, eller om det är upp till de enskilda app-tillverkarna att visa att moms redan betalats i ett annat EU-land.

Tillämpningsinformationen gäller fr.o.m. den 1 oktober 2011 och omfattar även tidigare försäljning.

Klara Modin och Mikaela Sonnerby

Kontakt
Klara Modin
070-318 91 27