Riksdagen har godkänt sänkt restaurangmoms

Riksdagen har antagit den del i budgetpropositionen som avser sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Momsen sänks från 25 till 12 procent.

Regeringen föreslog i höstens budgetproposition att nya momsregler angående skattesatsen för restaurang- och cateringtjänster skulle införas. Förslaget har nu antagits av riksdagen och de nya reglerna träder ikraft den 1 januari 2012.

Enligt nu gällande regler beskattas restaurang- och cateringtjänster med normalskattesatsen på 25 procent. De nya reglerna innebär att tjänsterna istället ska beskattas med den reducerade skattesatsen på 12 procent. 

För att det ska vara frågan om en restaurang- eller cateringtjänst krävs för det första att det ska vara en leverans av mat eller dryck. För det andra ska det vara frågan om flera komponenter där leveransen av mat eller dryck bara är en del och där övriga komponenter utgörs av tjänster som möjliggör att maten eller drycken kan konsumeras. För det tredje ska tjänsteinslaget utgöra den övervägande delen av tillhandahållandet.

De nya bestämmelserna omfattar inte spritdrycker, vin och starköl.

Klara Modin och Mikaela Sonnerby

Kontakt
Klara Modin
070-318 91 27