Skattenätet
  • Nyheter
  • Risker och osäkerhet präglar skatteklimatet enligt Ernst & Youngs undersökning

Risker och osäkerhet präglar skatteklimatet enligt Ernst & Youngs undersökning

Ernst & Young presenterar nu 2011 – 2012 års Tax risk and controversy survey, A new era of global risk and uncertainty.

Undersökningen bygger på svar från näringslivsrepresentanter, myndigheter samt lagstiftare i ett flertal länder, däribland Sverige, och ger en intressent bild av nuvarande och framtida skatteklimat med fokus på risker.

Sällan har respondenterna i denna återkommande undersökning varit så överens; skatteriskerna är överhängande och växer, både i volym och i komplexitet. Några av dem är oförutsägbara, andra oundvikliga, vilket gör planeringen för att hantera dem allt viktigare. Undersökningen visar också att allt fler skattemyndigheter runt om i världen i ökad omfattning vill använda s.k. ”fördjupad samverkan”, liknande den arbetsmetod som det svenska Skatteverket föreslår.

Detta är den fjärde upplagan av en återkommande undersökning.

Läs undersökningen, Tax_Risk_and_Controversy_Survey, i sin helhet.

Kontakt
Daniel King
08-520 591 30