Norge föreslår fullständig skattefrihet för utdelning och kapitalvinst

I den norska budgetpropositionen för 2012 föreslås att utdelning och kapitalvinster på andelar undantas från beskattning. Vidare föreslås att inkomster från handelsbolag ska undantas beskattning till 97 procent.

Enligt gällande norska skatteregler beskattas företag för tre procent av kapitalvinst och utdelning på andelar. I budgetpropositionen för 2012 föreslås fullständig skattefrihet för kapitalvinst vid försäljning av andelar samt för utdelning.

Skattefriheten för kapitalvinst vid försäljning föreslås omfatta sådana andelar som i dagsläget omfattas av treprocentsregeln. Skattefriheten föreslås gälla oavsett om kapitalvinsten avser andelar i ett norskt bolag eller ett utländskt bolag under förutsättning att det utländska bolaget uppfyller vissa krav. Vidare föreslås att försäljning av andelar i vissa handelsbolag ska omfattas av de nya reglerna. Skattefrihet för utdelning föreslås omfatta utdelning mellan bolag som i nuläget omfattas av de norska koncernbidragsreglerna. Skattefriheten föreslås även omfatta utdelning från bolag hemmahörande i ett land inom EES under förutsättning att det utländska bolaget motsvarar ett norskt bolag samt har verklig substans i den utländska staten.

Vidare föreslås att treprocentsregeln ska omfatta inkomster från handelsbolag vilket innebär att utdelningar från handelsbolag föreslås bli föremål för en treprocentsbeskattning på delägarnivå.

Kommentarer

Norska stortinget förväntas fatta beslut om förslaget senast i slutet av december 2011 och de nya reglerna föreslås träda i kraft fr.o.m. den 1 januari 2012. Bolag som t.ex. planerar att sälja andelar kan således ha anledning att invänta lagstiftningsprocessen i Norge till efter årsskiftet.

Sofia Almén