Ernst & Young certifierade av Migrationsverket

Ernst & Young är sedan den 21 oktober certifierade av Migrationsverket för ansökningar om arbets – och uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare.

Certifieringen innebär att handläggningstiden för ansökningarna kommer att minska avsevärt. Migrationsverket har uppgett att målet är att handläggningstiden för ansökningar inlämnade av ett certifierat företag ska ta ca en vecka istället för den nuvarande handläggningstiden som kan uppgå till 6-8 månader.

Viktigt att notera i förhållande till certifieringen är följande:
För närvarande omfattar certifieringen enbart förstagångsansökningar, vilket innebär att förlängningar av ansökningar kommer att handläggas på vanligt sätt.
Ernst & Young får enbart lämna in ansökningar där facket har gjort bedömningen att anställningsvillkoren är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är normalt inom branschen, dvs. det måste finnas ett positivt yttrande från facket på arbetserbjudandet. För det fall ert företag av någon anledning inte kan få ett positivt yttrande tar vi gärna en diskussion med er samt med facket om vilka eventuella förändringar som är nödvändiga.

Ernst & Young kommer numera att kunna erbjuda en betydligt snabbare hantering av ansökningar om arbets- och uppehållstillstånd och vi välkomnar alla som vill veta mer att höra av sig till oss.

 

Sofia Arvidsson