Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Regeringen föreslår att skattesatsen på restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 procent till 12 procent. Sänkningen omfattar inte spritdrycker, vin och starköl.

I budgetpropositionen föreslår regeringen sänkt moms för restaurang- och cateringtjänster. Enligt dagens regler beskattas sådana tjänster med den normala skattesatsen, 25 procent. Förslaget innebär att tjänsterna istället ska beskattas med en reducerad skattesats, 12 procent.

För att det ska vara frågan om en restaurang- eller cateringtjänst krävs för det första att det ska vara en leverans av mat eller dryck. För det andra ska det vara fråga om flera komponenter där leveransen av mat eller dryck bara är en del och där övriga komponenter utgörs av tjänster som möjliggör att maten eller drycken kan konsumeras. För det tredje ska tjänsteinslaget utgöra den övervägande delen av tillhandahållandet.

De nya bestämmelserna föreslås träda ikraft den 1 januari 2012 och ska inte omfatta spritdrycker, vin och starköl.

I budgetpropositionen aviserar regeringen också att möjligheterna till förenklad momsredovisning vid import ska utredas.

Klara Modin och Mikaela Sonnerby

Kontakt
Klara Modin
070-318 91 27