Lägre ränta på skattekontot

Skatteverket sänker den s.k. basräntan till 1 procent. Basräntan styr nivåerna för intäkts- och kostnadsränta på skattekontot.

Skatteverket beslutade den 20 september 2011 att halvera basräntan till 1 procent (mot tidigare 2 procent). Basräntan är avsedd att följa det allmänna ränteläget och används vid beräkningen av intäkts- och kostnadsränta på skattekontot. Ränta på skattekontot är inte skattepliktig respektive avdragsgill.

Fr.o.m. den 1 oktober 2011 uppgår de nya nivåerna för ränta på skattekontot till följande.

Intäktsränta                           0,45 %

Låg kostnadsränta                1 %

Mellanränta                           1,25%

Hög kostnadsränta                16 %

Erika Karlsson