Budgetpropositionen för 2012

Regeringen har idag lämnat Budgetpropositionen för 2012 till riksdagen.

De skatterelaterade förslag som ingår i propositionen sammanfattas på följande sätt av regeringen.

 • Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar förlängs med två år.
 • Expertskatten förenklas genom införande av en schablonlönenivå.
 • Beloppsgränsen över vilken reseavdrag får göras höjs från 9 000 kronor till 10 000 kronor.
 • Mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 till 12 procent.
 • Punktskatterna på tobaksprodukter höjs.
 • En ny schablonbeskattad sparform, investeringssparkonto, införs och skattereglerna för kapitalförsäkringar ändras.
 • Skatten på investeringsfonder och dess ägare reformeras.
 • 3:12-reglerna förändras genom höjt schablonbelopp i förenklingsregeln och genom införande av en takregel för utdelning. Dessutom lämnas tre förslag för att motverka s.k. skatteupplägg.
 • För enskilda näringsidkare höjs räntefördelningsräntan.
 • För privatpersoner införs en skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
 • Lättnadsreglerna i förhållande till s.k. oäkta bostadsföretag förlängs.
 • Schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden höjs från 18 000 kronor till 21 000 kronor.
 • Avdragsrätten för företags utgifter för forskning och utveckling utökas.

 

Merparten av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Därutöver föreslår regeringen bl.a. att mervärdesskattereglerna vid import från tredje land ska ses över.

Regeringen anger också att tidigare föreslagna reformer avseende utökat jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer och höjd gräns för statlig inkomstskatt kommer att genomföras när det ekonomiska läget tillåter.

Helena Norén och Mika Persson

 

Kontakt
Helena Norén
070-312 96 87

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57