Skattebefrielse för ombordanställda

Skatteverket har i ett ställningstagande klarlagt sin syn på när anställda ombord på utländska fartyg kan bli skattbefriade.

Den som är anställd ombord på ett utländskt fartyg är inte skyldig att betala skatt i Sverige för anställningen om fartyget huvudsakligen går i oceanfart. Detta gäller under förutsättning att vistelsen utomlands varat i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom EES.

Frågan som har kommit upp är vad som egentligen menas med begreppet ”huvudsakligen går i oceanfart”. Med detta begrepp avses enligt Skatteverket att fartyget går minst 75 procent inom andra områden än bl a Östersjön, Nordsjön och den europeiska kusten. Bedömning av huvudsakligen ska göras med utgångspunkt i fartygets gång under hela året.

Kristina Palmquist och Erik Renman

Kontakt
Kristina Palmquist

08-520 594 23

 

Kontakt
Erik Renman
08-520 587 56