Inga skattelättnader för utlandsboende i höstbudgeten

Regeringen kommer inte att föreslå någon sänkning av den särskilda skatten för personer bosatta utomlands (SINK) i höstbudgeten.

I samband med årets vårproposition la regeringen fram flera förslag om skattelättnader på förvärvsinkomster. Utöver ett femte jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag för pensionärer, föreslogs att den särskilda skatten för utlandsboende skulle sänkas från 25 till 20 procent.

Eftersom det nu är klart att det femte jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget för pensionärer inte kommer kunna införas i år, har regeringen beslutat att också skjuta upp skattelättnaderna för personer bosatta utomlands.

Astrid Randahl och Erik Renman

Kontakt
Erik Renman
08-520 587 56