Avdrag vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning

Skatteverket har i augusti 2011 gett ut ett ställningstagande om avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Vid 2009 års taxering infördes nya regler när det gäller avdrag för ökade levnadskostnader i samband med tillfällig anställning och dubbel bosättning. Det nya ställningstagandet behandlar nio frågeställningar som uppkommit efter att de nya reglerna infördes.

Skatteverket anser följande:

  • Övernattning på arbetsorten

Det krävs inte övernattning inom arbetsortens gränser för att avdragsrätt ska vara aktuell. Det räcker att den skattskyldige har en tillfällig bostad på ett avstånd från arbetsorten dit daglig pendling framstår som rimlig. Någon bestämd gräns anges inte, men Skatteverket anger som exempel att en rimlig dagpendling kan vara mellan arbetsorten Växjö och övernattningsorten Kalmar (11 mil) om permanentbostaden är i Stockholm.

  • Boende på nya bostadsorten

Avdrag bör medges om en skattskyldig skaffat en bostad då arbete sker på en annan ort än där ursprungsbostaden finns. Hur boendet är ordnat på den nya arbetsorten är av underordnad betydelse. Hotell, möblerat rum och delad lägenhet anges som exempel på avdragsgillt boende.

  • Om ingen bor kvar i den gamla bostaden

Det räcker att man behållit en bostad på den gamla bostadsorten för att ha rätt till avdrag, det krävs alltså inte att familjen bor där. Därför kan avdrag medges om en bostad behållits på den gamla bostadsorten för att t.ex. utöva gemensam vårdnad av barn.

  • Byte av bostad på den gamla bostadsorten

Avdragsrätt kan föreligga även om den skattskyldige byter bostad på gamla orten. Ett exempel är att en person flyttar från en villa till en mindre lägenhet för att kunna fortsätta utöva gemensam vårdnad av barn.

Det betonas dock att om man behåller en fritidsbostad på den gamla orten, eller säljer den gamla bostaden och ersätter den med en fritidsbostad, ger detta inte rätt till avdrag.

  • Byte av arbets- och bostadsort under avdragsperioden

En ny avdragsperiod kan endast inledas om den skattskyldige flyttar tillbaka till den gamla hemorten en tid, innan han eller hon flyttar vidare till den nya arbetsorten. Som exempel har angetts att en person som bor i Lund med sin familj flyttar till Oskarshamn för arbete. Han flyttar sedan vidare till Stockholm för samma arbetsgivares räkning, men familjen bor kvar i Lund. I ett dylikt fall ska avdragsperioden inte förlängas. Om han däremot hade slutat sitt arbete i Oskarshamn, flyttat tillbaka till Lund en tid, och därefter flyttat vidare till en ny bostad i Stockholm kan det bli fråga om en ny avdragsperiod.

  • Dubbel bosättning för ensamstående

Avdrag ska medges för ensamstående för en tid av högst två år, förutsatt att han eller hon har en bostad såväl på arbetsorten som på den gamla bostadsorten. Det avdrag som bör medges är mellanskillnaden mellan bostadskostnaden före respektive efter att den dubbla bosättningen inleddes, under förutsättning att utgiftsökningen beror på den dubbla bosättningen.

För gifta och sambor gäller att avdrag för ökade boendekostnader medges med bostadskostnaden på den gamla bostadsorten om familjebostaden flyttas till den nya arbetsorten.

 

  • Hushållsel som logikostnad

Avdrag ska medges med den faktiska bostadskostnaden. Om den skattskyldige bor i en hyresrätt och elförbrukning debiteras separat ska även elkostnaden berättiga till avdrag, då den är en del av den totala boendekostnaden tillsammans med hyran.

  • Hemresor om ingen bor kvar i den gamla bostaden

Under de två första åren av dubbel bosättning bör avdrag för hemresor kunna medges alla skattskyldiga för resor som faktiskt företagits till den gamla bostadsorten. Resorna ska i första hand ske med allmänna färdmedel. Vad gäller gifta och sambor får övriga familjens hemresor inte dras av.

  • Måltider och småutgifter

Avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning får dras av bara för den första månaden av vistelsen på arbetsorten och bara om övernattning sker på arbetsorten. Avdragets storlek beror alltså på hur den skattskyldige arbetar. Skatteverket anger som exempel att en skattskyldig som under den första månaden arbetar och övernattar under vardagarna endast har rätt till avdrag för dessa dagar, och inte för helgdagarna.

Astrid Randahl och Erik Renman

Kontakt
Erik Renman
08-520 587 56