Jämförlig beskattning betyder minst 14,5 procent

För att utdelning och kapitalvinst på utländska aktier ska beskattas med 25 procent istället för 30 procent krävs bl.a. att inkomstbeskattningen av det utländska företaget är ”jämförlig” med svensk beskattning. Skatteverket anger att kravet innebär en skattesats på minst 14,5 procent.

Skatteverket har i ett ställningstagande angett vad det anser vara jämförlig beskattning vid tillämpning av reglerna i 42 kap.15 a § inkomstskattelagen. Detta lagrum anger när utdelning och kapitalvinst på aktier och andelar i onoterade företag ska beskattas i inkomstslaget kapital med 25 procent istället för 30 procent. För andelar i utländska juridiska personer krävs att inkomstbeskattningen av den utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag med motsvarande inkomster.

Det har länge varit oklart med vad som avses med jämförlig beskattning och någon närmare förklaring av begreppet finns inte i lagtext eller förarbeten.

Lagstiftaren har tidigare, i reglerna om CFC (lågbeskattade utländska företag) juridiska subjekt), angett att en utländsk juridisk person är lågbeskattad om skattesatsen uppgår till 55 procent av den svenska bolagsskattesatsen. Med dagens bolagsskatt på 26,3 procent går gränsen för låg beskattning vid 14,5 procent.

Skatteverket anser att gränsen för jämförlig beskattning enligt kapitalbeskattningsreglerna ska definieras enligt samma metod som gränsen för låg beskattning enligt CFC-reglerna.

Kommentar

 

Även om den allmänna uppfattningen varit att det med jämförlig beskattning avses en skattesats på omkring 15 procent är det välkommet att Skatteverket nu har satt ner foten och klargjort sin syn på frågan.

Fredrik Nilsson och Peter Westin