Internprissättning diskussionsämne på internationell skattekonferens

Dubbelbeskattningsfrågor, internprissättning och behovet av en uniform tillämpning världen över var föremål för diskussion under konferensen som arrangerades av Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv agerade värd för en internationell skattekonferens som hölls den 16 juni i Stockholm. Sammanträdet, som diskuterade internationell dubbelbeskattning av multinationella företag, besöktes av seniora befattningshavare från bland annat FN, EU och OECD.

I kölvattnet av finanskrisen försöker länder få bukt med sina stora budgetunderskott genom att minska sina kostnader och öka skatteintäkter. I en del fall söker länder beskatta vinster som inte uppstått inom landet, något som skapar osäkerhet kring hur företags gränsöverskridande transaktioner ska beskattas. Situationen försvåras ytterligare av att länder som idag står för en stor del av världens tillväxt inte alltid följer OECD:s regler om dubbelbeskattning.

Krister Andersson, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning, antydde att det finns stora problem med dubbelbeskattning av företag inom EU. Bland annat nämndes att ett komplicerat regelverk kring internprissättning lett till en ökad dubbelbeskattning för företag. Andersson menade att eventuellt kommande skatteramverk på internationell nivå bör omfatta BRIC-länderna.

”Det är dags att starta en konstruktiv debatt om hur multinationella företag ska beskattas, efter vilka principer skattetårtan ska fördelas och hur vi kan undvika att bitarna blir mer än hela tårtan”, sa Krister Andersson.

Läs mer på Svenskt Näringsliv.