Det ska bli enklare att fusionera bolag

Regeringen föreslår att det ska bli enklare att genomföra fusioner och delningar av aktiebolag.

En av de föreslagna förändringarna är att bolag som på sin webplats håller fusions- eller delningsplanen tillgänglig för aktieägarna inte ska behöva sända kopior av handlingarna till aktieägarna. Vidare föreslås förenklingar avseende den revisionsgranskning som ska ske i samband med fusion.

I propositionen föreslås också att ett förenklat förfarande för delning införs.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson

070-318 92 57