HFD ska pröva om återbetalad ingående moms är en skattepliktig intäkt

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål avseende frågan om återbetalning av ingående moms som tidigare har dragits av som en kostnad vid inkomsttaxeringen utgör en skattepliktig intäkt.

I det ena målet ansåg Kammarrätten i Stockholm att inkomstbeskattning skulle ske och i det andra tvärtom.

För mer information, läs vår tidigare artikel Kammarrättsdomar om inkomstskattekonsekvenser av återbetalad ingående moms