Högsta förvaltningsdomstolen prövar skatteplikt för mottagen donation

Högsta förvaltningsdomstolen har lämnat prövningstillstånd avseende frågan om en oinskränkt skattskyldig ideell förening är skattepliktig för en donation som erhållits från en likaledes oinskränkt skattskyldig stiftelse.

Prövningstillståndet meddelades den 18 maj 2011.