Nya avtal om informationsutbyte

Sverige har ingått nya överenskommelser om informationsutbyte med Macao, Seychellerna, Liechtenstein, Montserrat och Liberia.

Sverige tecknade under 2010 ett antal överenskommelser om informationsutbyte i skatteärenden i syfte att förhindra skattefusk. Arbetet har fortsatt och Sverige har under våren 2011 ingått avtal med Macao, Seychellerna, Liechtenstein, Montserrat och Liberia. Avtalen gör det möjligt för Skatteverket att utbyta upplysningar i skatteärenden med skatteförvaltningarna i respektive jurisdiktion.

Sverige har därmed ingått ytterligare avtal om informationsutbyte med s.k. finansiella offshorecentra eller skatteparadis. De flesta avtalen har tillkommit inom ramen för det nordiska samarbetet med gemensamma förhandlingar som bedrivs genom Nordiska ministerrådet. Syftet med projektet är att koordinera de nordiska ländernas förhandlingsarbete med informationsutbytesavtal och projektet har resulterat i ett stort antal nya avtal.

De nya överenskommelserna lämnas till riksdagen för godkännande.

Johannes Ernst och Erik Hultman

Kontakt
Mika Andersson
044-207 534

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68