USA:s budgetförslag för 2012

Den 14 februari 2011 publicerade Obama-administrationen budgetförslag avseende 2012. Utländska investorer i ett bolag hemmahörande i USA kan bl.a. komma att påverkas av följande förändringar:

  • Vissa omstruktureringar i USA kan medföra att en utländsk ägare anses ha erhållit utdelning som kan vara föremål för 30 procent källskatt i USA (begränsas eventuellt av skatteavtal).
  • Reglerna om s.k. earnings stripping skärps i vissa fall.

 

Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68