OECD:s “Scoping Paper” om immateriella tillgångar

OECD publicerade den 27 januari 2011 ett första förslag inom ramen för ett projekt som har till syfte att öka vägledningen kring internprissättningsfrågor relaterade till immateriella tillgångar. Projektet förväntas leda till en uppdatering av kapitel VI samt i viss mån kapitel VIII i OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Enligt dokumentet, som syftar till att definiera ramarna för arbetet, ska projektet inriktas på vissa specifika områden inom internprissättning med anknytning till immateriella tillgångar. Inom projektet ska bl.a. möjligheten att utforma en speciell metodik för bestämmandet av immateriella tillgångar utredas. Metodiken ska enligt förslaget kunna likna den metodik som stadgas i kapitel III i OECD:s riktlinjer.

Inom projektet ska OECD även se över definitionen av begreppet ”intangibles” som för närvarande inte är preciserat i OECD:s riktlinjer. Avsikten är dessutom att OECD ska skapa vägledning kring identifieringen och värderingen av immateriella tillgångar. Exempelvis ska skillnaden mellan ”intangible transfers” och ”services using intangibles” belysas samt i vilken mån andra än den legala ägaren av den immateriella rättigheten ska ersättas på grund av ekonomiska rättigheter i tillgången.

OECD har för avsikt att publicera ett förslag till nya riktlinjer i slutet av 2013.

Mikael Hall