Företag som har köpt trycktjänster riskerar återbetalningskrav

Skatteverket kom den 21 februari 2011 ut med ett pressmeddelande angående den sänkta mervärdesskattesatsen för trycktjänster. Skatteverket uttalar i meddelandet att företag som har köpt trycktjänster kan åläggas att återbetala del av den ingående moms som tidigare har dragits av vid förvärvet.

Bakgrunden till pressmeddelandet är en dom från EU-domstolen från 2010. Domen medför att ett tryckeris tillhandahållande av vissa trycktjänster momsmässigt ska anses utgöra tillhandahållande av vara. Därmed kan dessa tillhandahållanden omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent som gäller för bl.a. böcker, tidningar, broschyrer m.m. Skatteverket har tidigare uttalat att tillhandahållande av trycktjänster omfattas av skattesatsen 25 procent, varför tryckerier tidigare har redovisat 25 procent moms på sina tillhandahållanden.

Konsekvensen av EU-domstolens dom är att ett tryckeri kan rätta utgående moms avseende försäljning av trycktjänster. För att en säljare ska få rätta felaktigt inbetald moms krävs sedan 2008 att denne utfärdar en kreditfaktura till sin kund. Momsjusteringen medför då ett nollsummespel eftersom säljaren får tillbaka momsen från staten och betalar momspengarna vidare till kunden. För tiden före 2008 uppställs dock inget krav på kreditfaktura. Det innebär att tryckerier kan rätta momsen till sin egen fördel, dvs. få tillbaka skillnaden mellan 6 procent och 25 procent i felaktigt inbetald moms på trycktjänster som har tillhandahållits före 2008. Under 2010 kunde tryckerierna begära omprövning av utgående moms som redovisats från 2004 och framåt, dvs. tryckeriet kunde hämta hem momsen för 2004-2007. Under 2011 kan tryckerierna hämta hem momsen för 2005-2007 om så ej redan skett.

Många tryckerier har nyttjat möjligheten att rätta momsen till sin egen fördel; sammanlagt handlar det om över en miljard kr som Skatteverket måste återbetala till tryckerierna. Skatteverket uttalade dock i ett pressmeddelande den 21 februari 2011 att tryckeriernas begäran om omprövning innebär att tryckeriernas kunder måste justera den ingående moms som de tidigare har dragit av vid förvärvet, även om säljaren inte utfärdar någon kreditfaktura. Företag som har förvärvat trycktjänster kan således enligt Skatteverket åläggas att återbetala tidigare avdragen ingående moms (skillnaden mellan 6 procent och 25 procent) om tryckeriet har rättat momsen till sin egen fördel.

Kommentar
Skatteverkets pressmeddelande ger upphov till en mängd frågor för företag som har förvärvat trycktjänster.

  • Har Skatteverket rättslig grund för att kräva att tryckeriets kunder justerar sin ingående moms?
  • Hur påverkas kundernas inkomstbeskattning?
  • Har kunderna någon möjlighet att begära kompensation av tryckeriet?
  • Hur påverkas kunder som inte har avdragsrätt för ingående moms?
  • Hur påverkas kunder som delvis har avdragsrätt för ingående moms?

Har du förvärvat trycktjänster och vill veta mer om hur just ditt företag kan påverkas? Eller bedriver du tryckeriverksamhet och vill veta mer om vilka konsekvenser en begäran om omprövning av moms kan medföra för dina kunder? I så fall är du varmt välkommen att kontakta någon av följande rådgivare:

Nina Tångring, Tomas Karlsson och Royne Schiess

 

Kontakt
Nina Tångring
070-619 5033

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 1661

 

Kontakt
Royne Schiess
070-318 9239