Skatteverket höjer basräntan

Skatteverket höjer basräntan från 1 procent till 2 procent fr.o.m. den 1 februari 2011.

Detta innebär att kostnadsränta på skatteskuld över 20 000 kr uppgår till 2,5 procent fr.o.m. den 15 februari 2011. Eftersom kostnadsräntan inte är avdragsgill bör en fysisk person ha en alternativavkastning på minst 3,57 procent (2,5 / 0,7), medan ett bolag bör ha en alternativavkastning på minst 3,39 procent (2,5 / 0,737), för att det ska vara intressant att vänta med att betala in skatten.

För skatteskuld hänförlig till 2011 års taxering gäller följande:

• På skatteskuld upp till 20 000 kr beräknas ingen kostnadsränta t.o.m. den 3 maj 2011. Därefter påförs kostnadsränta med 2 procent (basräntan).
• På skatteskuld som överstiger 20 000 kr beräknas kostnadsränta med 2,5 procent (125 procent av basräntan) fr.o.m. den 15 februari 2011.

Anders Täreby

Kontakt
Anders Täreby
031-63 77 32