Hem

Läs nyheter inom våra fokusområden.

Та del av senaste nytt och våra analyser.

Aktuellt

 • 3:12-utredningen – Hur påverkas Du ?

  Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2016 och resultatet kan komma att bli den största förändringen av 3:12-reglerna sedan 2005. De s.k. 3:12-reglerna har en mycket stor betydelse för skattesituationen för Sveriges entreprenörer och påverkar därför inte bara entreprenörerna utan också i stor utsträckning hela det svenska näringslivet.

  Vid vårt frukostseminarium den 9 november kommer vi att presentera utredningens förslag och kommentera hur förslaget kan komma att påverka i olika situationer.

 • Three important tax developments for boards

  EY har tagit fram en kort översikt av tre skattespörsmål som är i dagens blickfång

 • Vi jobbar på en ny version av Skattenätsappen

  Vi kommer att sluta skicka ut pushar på vår Skattenätsapp. Vi jobbar just nu på en ny version och hoppas snart att kunna berätta mer. Självklart kommer vi fortsätta att publicera nyheter på http://skattetnatet.ey.se.

 • Samfällighetsförenings avdragsrätt för uppförande av garage

  Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att delägarna (bostadsrättsföreningarna) av en samfällighetsförening inte har avdragsrätt för ingående moms för uppförande av garage när samfällighetsföreningen i eget namn upplåter parkeringsplatserna. Dock har samfällighetsföreningen, om denne själv upphandlar entreprenaden, avdragsrätt för ingående moms eftersom uppförandet är direkt hänförligt till, och nödvändigt för, föreningens momspliktiga parkeringsverksamhet.

 • OECD har publicerat slutliga rapporter avseende BEPS

  Som vi skrivit i en artikel här på skattenätet har nu OECD den 5 oktober presenterat slutgiltiga rapporter beträffande samtliga 15 fokusområden som BEPS-projektet arbetat med.