Hem

Läs nyheter inom våra fokusområden.

Та del av senaste nytt och våra analyser.

Aktuellt

 • Immigration and cross cultural – A Match made in heaven!

  On Wednesday November 4th EY’s Nordic Immigration team hosted an event on cross-cultural awareness, cultural diversity knowledge and communication for the business community doing business between India and Sweden.

 • Samfällighetsförenings avdragsrätt för uppförande av garage

  Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att delägarna (bostadsrättsföreningarna) av en samfällighetsförening inte har avdragsrätt för ingående moms för uppförande av garage när samfällighetsföreningen i eget namn upplåter parkeringsplatserna. Dock har samfällighetsföreningen, om denne själv upphandlar entreprenaden, avdragsrätt för ingående moms eftersom uppförandet är direkt hänförligt till, och nödvändigt för, föreningens momspliktiga parkeringsverksamhet.

 • OECD har publicerat slutliga rapporter avseende BEPS

  Som vi skrivit i en artikel här på skattenätet har nu OECD den 5 oktober presenterat slutgiltiga rapporter beträffande samtliga 15 fokusområden som BEPS-projektet arbetat med.

 • Utbildningsdag förenklad fastighetstaxering 2016

  Under 2016 sker förenklad fastighetstaxering av hyreshus. Fastighetsägare ska under hösten 2015 fylla i och skicka in en fastighetsdeklaration som sedan kommer att bli underlag för fastighetstaxering och fastighetsskatten från den 1 januari 2016.

 • Förslag om ny utlänningsdatalag

  2014 års utlänningsdatautredning har överlämnat sitt betänkande om en ny lag gällande personuppgiftbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet.