Hem

Läs nyheter inom våra fokusområden.

Та del av senaste nytt och våra analyser.

Aktuellt

 • Utbildningsdag förenklad fastighetstaxering 2016

  Under 2016 sker förenklad fastighetstaxering av hyreshus. Fastighetsägare ska under hösten 2015 fylla i och skicka in en fastighetsdeklaration som sedan kommer att bli underlag för fastighetstaxering och fastighetsskatten från den 1 januari 2016.

 • Förslag om ny utlänningsdatalag

  2014 års utlänningsdatautredning har överlämnat sitt betänkande om en ny lag gällande personuppgiftbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet.

 • Förändring i medborgarskapslagen

  Den 1 april 2015 ändras medborgarskapslagen. I den nya lagen likställs kvinnor och män avseende att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Lagändringen gör det även möjligt för personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap att anmäla om att återfå det.

 • Tax Alert: BEPS actions 8-10 avseende bl.a. begreppet risk inom internprissättning

  I utkastet finns förslag till förändringar och tillägg i OECD:s riktlinjer vilka styr när viss riskallokering bör tillåtas eller ej beaktas av länders skattemyndigheter. I fall där armlängdsprincipen bedöms leda till orimliga följder finns även förslag till speciella åtgärder.

 • Tax Alert: BEPS action 4, utkast från OECD för ränteavdragsbegränsningar

  Lämpliga räntebegränsningsreglers utformning tas upp i utkastet. Utgångspunkten för en begränsning bör vara omfattning på räntebetalningar och ej skuldsättning. Om sedan en begränsningsregel ska kopplas till koncernförhållanden och om så vilken tillämplig metod som ska brukas är frågan. I utkastet tas även upp vad som ska ses som ränta och typ av betalningar som ekonomiskt kan jämställas med räntor. Banker exempelvis kommer ej att beröras av räntebegränsningsregler varför denna sektor behöver specifika begränsningsregler. Utkastet är föremål för remissrunda och svar ska ha kommit OECD tillhanda senast 6 februari 2015.